Reklamačný formulár

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

 

Kupujúci

Predávajúci

Meno a priezvisko/ Názov firmy*

 

Obchodné meno

Hubert J.E. s.r.o.

Ulica a číslo*

 

Ulica a číslo

Vinárska 137

Mesto*

 

Mesto

Sereď

PSČ*

 

PSČ

926 01

Telefón*

 

Telefón

+421 31 788 10 97

E-mail*

 

E-mail

info@najnapoje.sk

IČO (firma)

 

IČO

36246794

DIČ/IČ DPH: (firma)

 

DIČ/IČ DPH:

SK2020192757


Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar / službu, ktorý som si objednala / objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky – eshopu (www.najnapoje.sk).V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.najnapoje.sk

Objednávka číslo:*

Dátum objednávky:*

Tovar mi bol doručený dňa* (deň prevzatia):

Číslo faktúry*:

Žiadam preto o vrátenie*:

(označte len jednu možnosť)

 A. Plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenie od zmluvy)

 B. Čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť tovaru):

 

 

 

 

 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu v Eurách:

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet (číslo / kód banky alebo IBAN)*:

Obsah zásielky*:

(označte možnosti)

 A. Odstúpenie od zmluvy

 B. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia

 C. Faktúra o kúpe tovaru

 D. Príslušenstvo k tovaru

 E. Dodací list

 F. Iné (uveďte):

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je v dodaný tovar, alebo preukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu, pričom distribučné a logistické náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

 

V                                     dňa

                                                                                                             

                                                                                                                         Podpis

 

*označené polia sú povinné